منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ - ۱۳:۴۷
Background image

تهیه وتدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت ریاست محترم عمومی لوژستیک پولیس برای سال مالی 1400

شماره های دعوت به داوطلبی: MOI/99-G-2023/rebide.

اعلان دعوت به داو طلبی

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه  تــدارک یک قلم روغن مایع شامل قومندانی های امنیه ولایات ( نورستان ، پکتیا ، خوست و غور )، مورد نیاز ریاست محترم عمومی لوژستیک پولیس  برای سال مالی 1400.اشتراک نموده و کاپی شرطنامه های مربوطه را از آمریت تدارکات اجناس،  ریاست تدارکات،  وزارت امــورداخله . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ - ۱۳:۲۷
Background image

پروژه تهیه و تدارک سیزده قلم عینیات البسوی مورد ضرورت قطعات خاص پولیس وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر . . .

RecentShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ - ۱۳:۴۷
Background image

تهیه وتدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت ریاست محترم عمومی لوژستیک پولیس برای سال مالی 1400

شماره های دعوت به داوطلبی: MOI/99-G-2023/rebide.

اعلان دعوت به داو طلبی

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه  تــدارک یک قلم روغن مایع شامل قومندانی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ - ۱۳:۲۷
Background image

پروژه تهیه و تدارک سیزده قلم عینیات البسوی مورد ضرورت قطعات خاص پولیس وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ - ۱۳:۲۱
Background image

تهیه وتدارک 76 قلم مواد خام دوخت ضرورت ریاست ع لوژستیک برای سال مالی 1400

شماره  دعوت به داوطلبی: MOI/1400/G -0024 .

 

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه تهیه وتدارک (76)قلم مواد خام دوخت  مورد ضرورت ریاست عمومی  لوژستیک . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۰:۱

پروژه تهیه و تدارک 126 قلم ریجنت های لابراتواری مورد ضرورت وزارت امور داخله

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

اداره سیستیکا

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۰:۱

پروژه تهیه و تدارک 126 قلم ریجنت های لابراتواری مورد ضرورت وزارت امور داخله

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

اداره سیستیکا

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۷

اعلان داو طلبی پروژه تهیه وتدارک (6) قلم تجهیزات ولوازم اطفایوی مورد ضرورت ریاست ع رسیدگی به حوادث واطفاییه برای سال مالی 1400.

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه تهیه وتدارک ( 6 ) قلم تجهیزات ولوازم اطفاییوی مورد ضرورت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفاییه برای سال مالی 1400 . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۱:۲۳

نام پروژه: اعلان مجدد شش لات، قومندانی های امنیه ولایات (پنجشیر، بامیان، فاریاب، سمنگان، سرپل و جوزجان) پروژه تهیه و تدارک دو قلم گوشت (گاو و گوسفند) مورد ضرورت وزارت امور داخله

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۱:۲۳

اعلان مجدد هفت لات، قومندانی های امنیه ولایات (پروان، پنجشیر، نورستان، بامیان، خوست، لوگر و بدخشان) پروژه تهیه و تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت وزارت امور داخله

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۵:۳۰

دعوت به داوطلبی پروژه قرارداد تدویر کورس ارتقای ظرفیت ریاست حقوق بشر امورزنان و اطفال

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه قرارداد تدویر کورس ارتقای ظرفیت ریاست حقوق بشر امورزنان واطفال از بابت سال مالی 1400 به اساس قرارداد . . .