منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۹:۳۷
Background image

اعلان پروژه 24 قلم مواد اعاشوی (میوه و ترکاری) مورد ضرورت ریاست لوژستیک وزارت امور داخله برای سال 1399

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 23 قلم مواد اعاشوی(میوه و ترکاری) مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله برای سال 1399باکود NPA/MOI/99/G-2792/NCB/اشتراک نموده و شرطنامه را از ویب سایت {.www.ageops.net} و یا در حافظه یا فلش میموری از {ریاست تحلیل پروژ ها و انکشاف برنامه ها-اداره تدارکات ملی} بدست . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۶:۳۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 76 قلم ادویه جات مورد ضرورت قطعات و جزوتام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399

                                                                             

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروژه تهیه و تدارک(76) قلم ادویه جات تحت . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۹:۳۷

اعلان پروژه 24 قلم مواد اعاشوی (میوه و ترکاری) مورد ضرورت ریاست لوژستیک وزارت امور داخله برای سال 1399

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 23 قلم مواد اعاشوی(میوه و ترکاری) مورد ضرورت ریاست عمومی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۶:۳۱

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 76 قلم ادویه جات مورد ضرورت قطعات و جزوتام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399

                                                                             

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروژه تهیه و تدارک(76) قلم ادویه جات تحت . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۹:۱۲

تعین روز آفرگشائی دو پروژه

اطلاعیه

قبلاً پروژه های تهیه و تدارک چهار قلم حبوبات مورد نیاز ریاست عمومی محابس و توقیف خانه (لات های دوم و سوم) برای سال مالی 1399 و پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۳:۴۵

اعلان دعوت به داوطلبی یک قلم روغن مایع نباتی موردضرورت ریاست عمومی لوژستیک و زون های ساحوی وزارت امور داخله بابت سال مالی 1399

اعلان تدارکات

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 1 قلم روغن مایع نباتی موردضرورت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۰:۵۶

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله بابت سال 1399

اعلان تدارکات

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۰:۴۷

پروژه تهیه وتدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله بابت سال 1399

اعلان تدارکات

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت ریاست . . .