گالری رسانه

پولیس خدمتگار جامعه - ولایت پروان

سخنرانی محمدمسعود انداربی وزیرامور داخله در افتتاحیه برنامه پولیس مردم و منبر

پولیس خدمتگار جامعه - ولسوالی پغمان و حوزه ۱۸ کابل

فراغت دور نخست برنامه ماستری اکادمی پولیس

برنامه پولیس، مردم و منبر با حضور محترم مسعود اندرابی وزیر امور داخله

ریاست اطفائیه در خدمت همشهریان

پولیس خدمتگار جامعه - ولایت ننگرهار

پولیس خدمتگار جامعه - کابل

پولیس خدمتگار جامعه - ولسوالی قره باغ، کابل

پولیس خدمتگار جامعه - ولایت کندهار و هلمند

میثاق امنیتی 2

میثاق امنیتی 1

Coming Soon

اصلاحات - خدمات عامه /2

اصلاحات - خدمات عامه /1

افتتاح شفاخانه ۲۰۰ بستری مخصوص بیماران کوید ۱۹

Pagination