همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۰ - ۱۱:۳۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی دو قلم تیل موردضرورتریاست عمومی محابس و توقیف خانه های مرکز و ولایات وزارت امور داخله بابت سال مالی 1399

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 2 قلم تیل موردضرورتریاست عمومی محابس و توقیف . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۹ - ۹:۲۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه امور ساختمان و سیستم برق دیپوی چهار اطاقه اسلحه ضرورت قوماندانی امنیه ولایت کاپیسا

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه امور ساختمان و سیستم برق دیپوی چهار اطاقه اسلحه ضرورت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۹ - ۹:۲۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد پروژه امور ساختمان( پولیگون انداخت، میدان دریوری، سایه بان، یک حلقه چاه سپتیک، سیستم آبرسانی و برق تعمیر جدید پولیگون قوماندانی مرکز تربیوی پولیس ملی ولایت پروان)

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه امور ساختمان( پولیگون انداخت، میدان دریوری، سایه بان، یک . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۸ - ۱۰:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع موردضرورتریاست عمومی محابس و توقیف خانه های مرکز و ولایات وزارت امور داخله بابت سال مالی 1399

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 1 قلم گاز مایع موردضرورتریاست عمومی محابس و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۰:۶
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد امور ترمیم برق ، تحکیمات و اعمار سایه بان قشر اناث و ذکور مراجعین سفارت پاکستانjj

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد امور ترمیم برق ، تحکیمات و اعمار سایه بان قشر اناث و ذکور . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۸:۲۰
Background image

دعوت به داو طلبی: پروژه تخلیه چاه سپتیک تصدی ملی محافظت عامه

 

شماره داوطلبی: MOI99-F-5004

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه تخلیه چاه سپتیک ریاست تصدی ملی  محافظت وزارت امور داخله که مراحل . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۰ - ۱۰:۱۷
Background image

اعلان تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه و تدارک 45 قلم تجهیزات رادیو استیشن پولیس.

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک 45 قلم تجهیزات رادیو استیشن پولیسمورد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۱:۲۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه امور ساختمان ذخیره تیل (40000) لیتره دیزل و پطرول، ساختمان سایه بان بالای تانک تیل و سیستم برق تانک تیل قوماندانی محترم پولیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه امور ساختمان ذخیره تیل (40000) لیتره دیزل و پطرول، ساختمان . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۰:۶
Background image

اعلان مجدد پروژه حفظ و مراقبت سیستم دستگاه های تصفیه خانه فاضلاب , تخلیه چاه های سپتیک و انتقال کثافات جامد برای سال مالی 1399

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعلان مجدد پروژه حفظ و مراقبت سیستم دستگاه های تصفیه خانه فاضلاب . . .

Pagination