RecentShow all

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۴:۱۶
Background image

داو طلبی پروژه تهیه وتدارک (6) قلم تجهیزات ولوازم اطفایوی مورد ضرورت ریاست ع رسیدگی به حوادث واطفاییه برای سال مالی 1400

MOI/1400/G -0020 .

داوطلبی: وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروژه تهیه وتدارک ( 6 ) قلم تجهیزات ولوازم اطفاییوی مورد ضرورت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۰:۲۳ کابل
Background image

پروژه تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع مورد ضرورت وزارت امور داخله

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۹:۵۸ کابل
Background image

اعلان تهیه و تدارک یک قلم سنگ ذغال تصفیه شده مورد ضرورت وزارت امور داخله

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۹:۵۸ کابل
Background image

اعلان داو طلبی پروژه تهیه وتدارک (11) قلم لوازم لوژستیکی ترافیکی مورد ضرورت ریاست ع پولیس ترافیک برای سال مالی 1400.

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه تهیه وتدارک (11)قلم لوازم لوژستیکی ترافیکی مورد ضرورت ریاست عمومی پولیس ترافیک برای سال مالی 1400 اشتراک نموده و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۹:۵۸ کابل
Background image

پروژه تهیه و تدارک دو قلم چوب (بلوط و ارچه درگیران) مورد ضرورت وزارت امور داخله 

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۹:۵۰ کابل
Background image

در رابطه به اعلان داو طلبی پروژه تهیه وتدارک (8) قلم اجناس ولوازم تاسیساتی و16 قلم پرزه جات سگنال های ترافیکی مورد ضرورت ریاست ع پولیس ترافیک برای سال مالی 1400.

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه تهیه وتدارک (8)قلم اجناس و لوازم تاسیساتی و(16) قلم پرزه جات سگنال های ترافیکی مورد ضرورت ریاست عمومی پولیس . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۵ - ۱۳:۲۸
Background image

در رابطه به اعلان مجدد دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک یک قلم آرد گندم، مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک برای سال های مالی 1400.

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه تدارک یک قلم آرد گندم شامل اپارات مرکز(قطعات خاص)،از روش درخواست نرخ گیری (RFQ)  مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۱:۲۳ کابل
Background image

137 قلم عینیات داغمه مفروشاتی

به تعداد ( 137 ) قلم عینیات داغمه مفروشاتی که از طریق ریاست های محترم اپارات مرکز بعد از استفاده دوباره استرداد گردیده تمام پروسه اسنادی لیلام آن طی مراحل قانونی شده از طریق خویش به . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۱:۲۳
Background image

در رابطه به اعلان داو طلبی پروژه تهیه وتدارک یک قلم کیت تست مواد مخدر مورد ضرورت ریاست عمومی صحیه برای سال مالی 1400.

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه تهیه وتدارک یک قلم (کیت تست مواد مخدر)، مورد ضرورت ریاست عمومی خدمات صحیه پولیس برای سال مالی 1400 اشتراک نموده و . . .

Pagination