پروژه تهیه وتدارک ( ۱۴) قلم تجهیزات مخابروی و پروژه تهیه و تدارک ۹ قلم اجناس و لوازم تاسیسات ترافیکی ریاست های وزارت امورداخله

moi-af

Publish Date

Closing Date

       وزارت امورداخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه های تهیه وتدارک ( ۱۴) قلم تجهیزات مخابروی مورد ضرورت قطعات و جزوتام های وزارت امور داخله و پروژه تهیه و تدارک ۹ قلم اجناس و لوازم تاسیسات ترافیکی مورد ضرورت ریاست عمومی ترافیک اشتراک نموده و سافت سند معیاری درخواست نرخگیری پروژه های فوق الذکر را از آمریت تدارکات اجناس ریاست تدارکات وزارت امور داخله بدست آورده، و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج سند معیاری درخواست نرخگیری طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته به روز سه شنبه مورخ ۱/قوس/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به آمریت تدارکات اجناس، ریاست تدارکات وزارت امورداخله واقع سرک 80 متره میدان هوایی بین المللی کابل افغانستان ارایه نمایند . آفر های ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد 

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۰:۲۶
Background image

پروژه تهیه و تدارک چهار قلم عینیات مفروشاتی پکه باب مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

دعوت به داوطلبی

شماره

نام پروژه

نمبر تشخیصیه

1

پروژه تهیه و تدارک چهار قلم عینیات مفروشاتی پکه باب مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت . . .

شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ - ۱۰:۵۱
Background image

تهیه وتدارک 44 قلم اجناس قرطاسیوی غیر مطبوع ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

دعوت به داوطلبی

. . .

شماره

نام پروژه

نمبر تشخیصیه

1

تهیه وتدارک 44 قلم اجناس قرطاسیوی غیر مطبوع ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۱ - ۱۲:۱۶
Background image

تمدید اعلان داوطلبی یک قلم گازمایع طبخ اعاشه مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

شرایط قبلی

شماره

نام پروژه

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر

1

تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع طبخ اعاشه  مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور . . .

Back to tenders