منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۱:۲۷

کابل

Background image

آمر سیستم معاشات

 

لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی پست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر سیستم معاشات

بست:

3

وزارت یا اداره:

امور داخله

بخش:

ریاست  عمومی مالی و بودجه

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

. . .
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۷:۱۱

کابل

Background image

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۱:۲۷

آمر سیستم معاشات

 

. . .

لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی پست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر سیستم معاشات

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۷:۱۱

کارشناس مدیریت بررسی برنامه های مالی

 

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس مدیریت بررسی برنامه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۷:۳

مشاورکلنیک جراحی عمومی طب معالجوی 

لایحه  وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مشاورکلنیک جراحی عمومی طب . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۷:۲

مشاور جراحی اعصاب   

. . .

 

لایحه  وظایف پست­ خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مشاور جراحی اعصاب   

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۷:۰

مشاورکلنیک داخله عمومی

. . .

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مشاورکلنیک داخله عمومی

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۷:۰

مشاور کلنیک ارتوپیدی

. . .

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

مشاور کلنیک ارتوپیدی

OpenShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۸:۴
Background image

معاون ملکی قومندانی امنیه ولایت تخار

عنوان وظیفه:    معاون ملکی 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    قوماندانی امنیه ولایت (  تخار  )
موقعیت پست:    ولایت (  تخار )

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۶:۲۲
Background image

 مدیرعمومی اجرائیه

عنوان وظیفه:    مدیرعمومی اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست هماهنگی ولایتی  
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۶:۱۲
Background image

معاون ملکی قومندانی امنیه

 عنوان وظیفه:    معاون ملکی قومندانی امنیه 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله