مشاور اسنادی

moi-af
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - ۱۴:۳۸
moi

Publish Date

Closing Date

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند:
رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline
کاندیدان محترم قبل از ارسال درخواستی خویش باید موارد زیر را دقیق مطالعه نموده و حین ارسال درخواستی شان همه موارد را در نظر بگیرند:
    لایحه وظایف بست را دقیق مطالعه نمایید.
    CV خویش را به (نام و تخلص) نامگذاری نمایند.
    حین ارسال ایمیل درخواستی خویش به یک بست، نام و کود بست را در عنوان ایمیل خویش ذکر نماید.
    اگر ایمیل در خواستی شما بدون عنوان فرستاده شود، ملاحظه نمیشود.
    لطفاً تنها CV خویش را ارسال بدارید. اسناد تحصیلی و تجارب کاری در صورت لزوم دید از شما خواسته میشود.
    فقط کاندیدانی که واجد الشرایط شناخته میشوند، از ما تماس دریافت میکنند.
    اگر به چندین بست درخواستی میفرستید‌، لطفاً به هرکدام ایمیل جدید ترتیب نمایید.
    هیچ درخواستی بعد از تاریخ بسته شدن اعلان مورد قبول نبوده و پذیرفته نمیشود.
    در خواستی خویش را به ایمیل آدرس hrciv.gdop@moi.gov.af  بفرستید.

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک نماید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies