همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۱:۵
Background image
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۲:۴۵

کابل

Background image

متخصص دیتابیس

ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم - ریاست کریمنال تخنیک وزارت امورداخله افغانستان جهت سپردن کار به اهل آن یک بست قراردادی(NTA Grade C) خود را به رقابت آزاد گذاشته است

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۲:۴۵
Background image

متخصص سیستم تکنالوژی معلوماتی

ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم - ریاست کریمنال تخنیک وزارت امورداخله افغانستان جهت سپردن کار به اهل آن یک بست قراردادی(NTA Grade C) خود را به رقابت آزاد گذاشته است

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۹ - ۹:۳۹

کابل

Background image

سافتویر انجنیر/پروگرامر(اعلان مجدد)

  •    عنوان وظیفه : سافتویر انجنیر/پروگرامر
  •    وزارت و یا اداره : وزارت امور داخله
  •    موقعیت : کابل 
  •    ریاست : ریاست ع مخابره و تکنالوژی معلوماتی
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۹ - ۹:۳۹

کابل

Background image

کارشناس طرح و انکشاف سیستم ها(اعلان مجدد)

•    عنوان وظیفه : کارشناس طرح و انکشاف سیستم ها 
•    وزارت و یا اداره : وزارت امور داخله
•    موقعیت : کابل 
•    ریاست : ریاست ع مخابره و تکنالوژی معلوماتی

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ - ۱۰:۲۹

کابل

Background image

مشاور هماهنگی و امور ولایات

لایحه وظایف 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مشاور هماهنگی و امور ولایات
بست:    
وزارت یا اداره:

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ - ۱۰:۲۹

کابل

Background image

 مشاور اداره و تامینات

لایحه وظایف 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مشاور اداره و تامینات
بست:    
وزارت یا اداره:
بخش مربوطه:    امور داخله

Pagination