اطلاعیه قوماندانی عمومی اکادمی پولیس ملی وزارت امورداخله

moi-af
سیب

قوماندانی عمومی اکادمی پولیس ملی وزارت امورداخله برای سال ۱۴۰۱ فارغان صنوف دوازدهم لیسه های مرکز ولایت های کشور را در برنامه لیسانس پوهنځی های مربوطه خویش تحت شرایط ذیل به حیث محصل می‌پذیرد: 
1.    تابعت افغانستان را داشته باشد،
2.    سن شان از ۱۸ سال کمتر و از ۲۲ سال بیشتر نباشد،
3.    اوسط نمرات سه ساله داوطلب (۱۰و۱۱و۱۲) کمتر از ۸۰ ٪ نباشد،
4.    قد داوطلب از ۱۷۰ سانتی متر کم نباشد،
5.    دارای سابقه جرمی نبوده و بیشتر از یک سال به حبس تنفیذی محکوم نشده باشد،
6.    دارای صحت و سلامتی کامل (جسمی، عقلی و روانی) بوده و در امتحان فزیکی معیار های لازم را تکمیل نماید،
7.    معتاد به مواد مخدر ، مشروبات الکولی و مسکرات نباشد،
8.    عضویت احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی را نداشته باشد،
9.    پابند احکام شریعت ، قوانین ، مقررات ،تعلیمات نامه ها، اصول نامه ها و لوایح نافذه باشد،
10.    متعهد به اجرای خدمت طویل المدت در صفوف پولیس ملی باشد،
11.    متاهل نبوده و متکفل اعاشه فامیل نباشد،
12.    امتحان کانکور را موفقانه سپری کرده باشد،
علاقمندان واجد شرایط فوق می توانند، جهت طی مراحل اصولی و شمولیت در امتحان کانکور با اسناد فراغت ، تذکره اصلی تابعیت و شش قطعه عکس بتاریخ ۱۵ حمل سال ۱۴۰۱ به قومندانی اکادمی پولیس واقع افشار سیلو، جوار پوهنتون پولی تخنیک و پوهنتون تعلیم و تربیه مراجعه نمایند.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۶ - ۱۱:۴۳
Background image

ابلاغیه ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفائیه

هموطنان عزیز به منظور حفظ جان، مال و دارایی های شخصی و عامه دستورالعمل ذیل را جدآ در نظر بگیرید:

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۳ - ۱۱:۱۵
Background image

اطلاعیهٔ اکادمی پولیس

به اطلاع انعده افسران وزارت امورداخله  که علاقمند و خواهان شمولیت در رشته های ( پالیسی و اداره عامهٔ و حقوق جزا و جرم شناسی) برنامهٔ " ماستری " اکا

دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۳ - ۱۱:۱۳
Background image

اطلاعیهٔ اکادمی پولیس

به اطلاع انعده افسران وزارت امورداخله  که علاقمند و خواهان شمولیت در رشته های ( پالیسی و اداره عامهٔ و حقوق جزا و جرم شناسی) برنامهٔ " ماستری " اکا

بازگشت به اطلاعیه ها