آی تی سپورت

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۶:۲۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:    آی تی سپورت
عنوان وظیفه:    5
بست:    امور داخله 
وزارت یا اداره:    ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    90
گزارشده به:    مدیر عمومی آ تی سپورت    
گزارش¬گیر از:    ندارد.
تاریخ بازنگری:    
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: حل مشکلات روزمره پروگرامهای کمپیوتری در مطابقت به پالیسی وزارت
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    چک و فعال نمودن برنامه ها کاربری در کمپیوتر در مطابقت به پالیسی. 
2.    حصول اطمینان از اتصال و فعال بودن انترنت در کمپیوتر ها.
3.    تنظیم و بررسی شکایات و معلومات به صورت الکترونیک در سیستم OTRS.
4.    حفظ و نگهداری اسناد طی مراحل شده بخش مربوطه.
5.    طی مراحل فورمه جات که جهت فعال نمودن کمیپوتر ها مواصلت مینماید.
وظایف مدیریتی:
6.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
7.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
9.    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های داخل ریاست و بیرونی به منظور تنظیم فعالیتهای بهتر.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته های (تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، انکشاف دیتابیس، انجنیری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، سایبرسکورتی)از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: نیاز ندارد. 
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی 
•    ومهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
4.    موارد تشویقی: 
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies