ساختمان تعمیر جدید الاحداث یک منزله ضرورت پولیس سرحدی میدان هوای ولایت کندز

moi-af

Publish Date

شماره دعوت به داوطلبی :   MOI-99-F-0037

 

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و نقل چاپ شده  شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات وزارت امورداخله بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی  21 روز تقویمی به ریاست تدارکات وزارت امورداخله واقع سرک 80 متره میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، کابل-افغانستان ارایه نماید. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشند. هم چنان تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی مبلغ (1,700,000)  یک میلیون و هفتصد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی هم زمان با ختم معیاد تسلیمی آفرها( روز بیست و دوم ) در مقر ریاست تدارکات وزارت امورداخله تدویر می گردد.

قابل ذکر است که در صورت هرگونه تفاوت میان محتوا اعلان داوطلبی هذا و شرطنامه معیاری مربوطه ، شرطنامه صادره این اداره معتبر دانسته میشود.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱ - ۱۱:۵۶
Background image

تمدید اعلان پروژه تهیه و تدارک یک نوع تکه دریشی افسری و شش رنگ افرادی مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله.

شرایط قبلی

شماره

نام پروژه

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر

1

تهیه و تدارک یک نوع تکه دریشی افسری و شش رنگ افرادی مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۳ - ۱۰:۲۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی دو پروژه امور ساختمانی

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

تضمین آفر

1

پروژه امور وصل برق ولسوالی چرخ ولایت لوگر به شبکه شهری

. . .
یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۳ - ۱۰:۲۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی سه پروژه امور ساختمانی آتی الذکر.

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

تضمین آفر

1

پروژه امور  نیازمندی اعمار  دو  پایه سیستم اطفائیه آبی . . .

Back to tenders