گالری رسانه

روز ملی بیرق/د ملي بيرغ برنامه

پولیس خدمتگار جامعه - مبارزه علیه مواد مخدر

پولیس خدمتگار جامعه - قطعه 01 پولیس

پولیس خدمتگار جامعه - کاپیسا

پولیس خدمتگار جامعه - ولسوالی سروبی ولایت کابل

خسارات به جا مانده طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار

پولیس خدمتگار جامعه - محافظت از پایه های برق

پیام تبریکی محترم محمد مسعود اندرابی وزیر امورداخله، به‌مناسبت نهم حوت

نهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی مبارک

نهم حوت روز حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

پولیس خدمتگار جامعه - حوزات امنیتی شهر کابل

پولیس خدمتگار جامعه - حوزات امنیتی کابل

پولیس خدمتگار جامعه - دروازه های کابل

پولیس خدمتگار جامعه - ولایت پروان

سخنرانی محمدمسعود انداربی وزیرامور داخله در افتتاحیه برنامه پولیس مردم و منبر

پولیس خدمتگار جامعه - ولسوالی پغمان و حوزه ۱۸ کابل

Pagination