مدیرعمومی دیتابیس

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۴:۵۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی دیتابیس
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر پروژه دفتر مدیریتی اپس.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: تامین امنیت، تهیه کاپی از دیتابیس، بازسازی، گزارش گیری و آبدیت دیتابیس و سیستم اپس (APPS) 
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1)    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
2)    تنظیم عملکرد، نگهداری، امنیت، تهیه پشتیبان، بازسازی، گزارش و آپدیت دیتابیس سیستم APPS.
3)    کمک و پشتیبانی از برنامه ریزی و طراحی پایگاه های اطلاعاتی سیستم ها، ویژگی ها و توابع مرتبط و هماهنگی با تیم های مربوطه و مشتریان. 
4)    هماهنگی مشترک برای هر گونه مسائل حل نشده بالایی، بین تیم های فنی مربوطه قراردادی APPSو مشتری های مربوطه.
5)    تحقیق، تولید، بررسی، تجدید نظر و ارائه گزارش های منظم  تائید شده بطور یومیه ، هفته وار، ماهواربه مرجع مربوط.
6)    نصب و ارتقاء پایگاه داده  شده سیستم، ابزار، اصلاح ساختار، حفظ هماهنگی، امنیت و نظارت بر عملکرد پایگاه های داده شده.
7)    هماهنگی، برنامه ریزی، انجام، پشتیبانی و کمک منظم و دوره ای، حمایت و بازیابی سیستم اپس.
8)    هماهنگی، برقراری ارتباطات ، تقویت ، مدیریت حساب کاربری و کنترل دسترسی برای اپس و یا پایگاه داده شده سیستم AHRIM.
9)    پیروی سیستم مربوط به سیستم و خط مشی ها، روشهای کنترل دسترسی به فورم های توزیع یوزرSAAR.
10)    سفر در هنگام ضرورت به ساحات دور و سایت ها و دفاتر محلی خارج از شهر کابل جهت فراهم آوری کمک ها، آموزش ها و سایر حمایت ها با درنظرداشت ساحه کاری مرتبط.
11)    حفظ و به تقویت دانش فنی و حرفه ای، با اشتراک در تمامی کنفرانس ها، برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها، بررسی نشریات حرفه ای، ایجاد شبکه ها ، تطبیق هنر سنجش معیارهای ارزیابی عملکردی و اشتراک در مجامع حرفه ای.
12)    ارائه گزارش ماهوار، ربعوارو سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای بخش مربوطه ، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
13)    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات  ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت  به وی سپرده میشود.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:فن آوری اطلاعات ، کمپیوتر ساینس،سایر رشته های مرتبط.
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه ) دو سال و به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.    داشتن مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 10/15/ 1399الی 25/ 10/ 1399فورم درخواست بست های متذکره را از طریق ویب سایت وزارت امورداخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس Tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، لازم به یاد آوری است که درصورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوط را به شکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشر وزارت امورداخله واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده می‌توانید.

در صورت ضرورت به شماره 0202210146 به تماس شوید 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies