اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

moi-af
cvx

قوماندانی عمومی اکادمی پولیس در نظر دارد که فارغان ذکور صنوف دوازدهم لیسه‌های مرکز و ولایات کشور را از طریق امتحان کانکور در برنامۀ لیسانس روزانۀ پوهنځۍهای امنی، علوم جنائی، سرحدی، لوژستیک، ترافیک و ادارۀ محابس با شرایط ذیل، منحیث محصل جذب نماید:
۱.  فرد داوطلب از والدین افغان تولد شده باشد و تابعیت افغانستان را داشته باشد.
۲. سن فرد داوطلب از (۱۸) سال کم و از (۲۲) سال بیشتر نباشد.
۳. اوسط نمرات فرد داوطلب سه سالۀ صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم از (۸۰) فیصد کمتر نباشد.
۴. فرد داوطلب متأهل نبوده و متکفل اعاشۀ فامیل نباشد.
۵. دارای سلامت کامل جسمی، عقلی و روانی بوده و در امتحانات فزیکی معیارهای لازم را تکمیل نموده باشد (ناشنوا، نابینا، معلول و گنگ نبوده و لکنت زبان نداشته باشد).
۶.  فرد داوطلب به حبس تنفیذی بیش از یکسال محکوم نشده باشد.
۷.  فرد داوطلب معتاد به مواد مخدر، مشروبات الکولی و مسکرات نباشد.
۸. قد افراد داوطلب از (۱۷۰) سانتی متر کمتر نباشد.
۹. عضویت احزاب، سازمان‏ها و گروه‏های سیاسی را نداشته باشند.
۱۰.  فرد داوطلب دسپلین پذیر بوده، متعهد به رعایت قوانین، احکام، مقررات، لوایح، تعلیمنامه‏ ها و اصولنامه ‏های نافذۀ نظامی و اکادمی پولیس باشد.
۱۱.  فرد داوطلب متعهد به اجرای خدمت طویل المدت به حیث افسر در صفوف پولیس ملی کشور باشد.
یادداشت: اشخاص واجد شرایط میتوانند روز شنبه مورخ (۱۳/۷/۱۴۴۴ هـ ق) مطابق به (۱۵/۱۱/۱۴۰۱هـ ش) الی مدت ده یوم از ساعت (۹) صبح الی  (۱۲) ظهر با اصل اسناد مورد نیاز (تذکرۀ تابعیت، شهادتنامۀ صنف دوازدهم، شش قطعه عکس) جهت ثبت نام و اخذ کارت شمولیت در امتحان به اکادمی پولیس واقع ساحه (افشار سیلو)،  جوار پوهنتون پول تخنیک مراجعه نمایند.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۴ - ۱۲:۹
Background image
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۳۵
Background image

اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

قوماندانی عمومی اکادمی پولیس در نظر دارد تا با درنظرداشت ظرفیت، یک عده افسران وساتنمنان پولیس را از طریق امتحان کانکور در برنامۀ لیسانس پوهنځۍ داخل

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۲۹
Background image

اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

قوماندانی عمومی اکادمی پولیس در نظر دارد که فارغان ذکور صنوف دوازدهم لیسه‌های مرکز و ولایات کشور را از طریق امتحان کانکور در برنامۀ لیسانس روزانۀ پ

بازگشت به اطلاعیه ها