اطلاعیه ریاست پاسپورت

moi-af
zvc

قرار معلوم برخی از افراد به بهانه‌های مختلف در زمینه خانه‌پری فورم آنلاین برای پاسپورت، از هموطنان ما پول هنگفت مطالبه می‌نمایند، در حالیکه اجوره خانه‌ پری فورم برای کسانیکه در این زمینه کار میکنند مبلغ دوصد افغانی مشخص گردیده است.

از هموطنان گرامی میخواهیم که در بدل خانه پری فورم آنلاین پول اضافی از مبلغ تعین شده ندهند.
بعضی افراد سودجو و فریب‌کار حین خانه پری فورم آنلاین، به متقاضی میگوید که در صورت پرداخت پول هنگفت پاسپورت شان را میتواند در وقت کم بگیرد که این کار شان غیر ممکن بوده و متقاضیان باید فریب چنین کمیشن کاران را نخورند.

ارائه خدمات آنلاین کاملا شفاف بوده و امکان هیچگونه دست‌برد و تقلب از طریق این بخش امکان ندارد. بجز از موظفین بخش ویب‌سایت اداره پاسپورت، دیگر هیچ مرجع و یا فردی دسترسی به اجرای فورم های ثبت شده متقاضیان را ندارد. 

ارائه خدمات بگونه جدی در ریاست پاسپورت به پیش میرود. روزانه برعلاوه اجرای دو هزار جلد پاسپورت از طریق آنلاین، سه هزار جلد پاسپورت های ولایتی که از قبل اسناد شان در این اداره ارسال گردیده است نیز اجرا میگردد.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۳۵
Background image

اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

قوماندانی عمومی اکادمی پولیس در نظر دارد تا با درنظرداشت ظرفیت، یک عده افسران وساتنمنان پولیس را از طریق امتحان کانکور در برنامۀ لیسانس پوهنځۍ داخل

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۴:۲۹
Background image

اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

قوماندانی عمومی اکادمی پولیس در نظر دارد که فارغان ذکور صنوف دوازدهم لیسه‌های مرکز و ولایات کشور را از طریق امتحان کانکور در برنامۀ لیسانس روزانۀ پ

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - ۱۶:۱۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی پولیس ترافیک!

همانطور که مشخص است در تعدادی از چهار راهی های شهر کابل چراغ های برقی روشن شده و عملآ مورد استفاده قرار می گیرد.

بازگشت به اطلاعیه ها