۴۳تن از معتادین پس از تداوی در شفاخانه ۱۰۰۰بستر مرکز حمايوی دوباره به خانواده های شان تحویل داده شدند. 

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۷/۴ - ۱۰:۳۰
asdfsdf

۴۳تن از معتادین پس از تداوی در شفاخانه ۱۰۰۰بستر مرکز حمايوی دوباره به خانواده های شان تحویل داده شدند. 
منسوبین معینیت مبارزه با مواد مخدر ۴۳تن از معتادین را که از مرکز و ولایات جمع آوری نموده بودند پس از تداوی و آموزش های مسلکی توسط کمیته موظف دوباره به خانواده های شان تسلیم کردند.