شش تن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر از ولایات کابل، ننگرهار و بلخ بازداشت شدند.

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۳ - ۱۳:۵۱
sad

شش تن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر از ولایات کابل، ننگرهار و بلخ بازداشت شدند.
این افراد، در پی چندین عملیات جداگانه نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر، بازداشت شده و از نزد آنان به شمول هزاران قرص تابلیت k، چندین بوتل مشروبات الکولی نیز بدست آمده است.