سه تن در پیوند به حمل سلاح غیرقانونی و فروش مواد مخدر از سوی منسوبین پولیس امن عامه وزارت امور داخله بازداشت شدند.

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۰:۶
sfsfsfsf

نیروهای کندک البدر ریاست عمومی امن عامه وزارت امور داخله دو تن را در پیوند به انتقال اسلحه فاقد اسناد در ایست بازرسی لب جر و چهار راهی گل سرخ شهر کابل بازداشت نموده و جهت تحقیقات بیشتر به ریاست عمومی کشف جرایم تسلیم نمودند.
از نزد افراد بازداشت شده دو میل تفنگچه، چهار عدد شاژور و ۵۰ فیر مرمی نیز بدست آمده است.
در همین حال، یک تن در پیوند به فروش مواد مخدر در مربوطات ولایت بلخ از سوی نیروهای کندک نمبرشش پولیس امن عامه نیز بازداشت گردید.