بیش از 100 کیلوگرام مواد مخدر در زابل کشف و ضبط گردید

jamil-moi
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۱ - ۹:۴۵
9

پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت زابل در جریان یک هفته پسین، مقدار 103 کیلوگرام مواد مخدر "شیشه" و 20 لیتر تیزاب و دیگر مواد کیمیاوی را به دست آورده اند.
قابل ذکر است که در پیوند به قاچاق تیزاب و مواد کیمیاوی، سه تن نیز از سوی پولیس بازداشت گردیده اند.