اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول پروژه تهیه و تدارک یک قلم ذغال سنگ و چوب درگیران مورد نیاز قطعات و جزوتامهای تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399

nazary_admin

Publish Date

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد (لات اول) پروژه تهیه و تدارک یک قلم ذغال سنگ وچوب درگیران   
مورد نیاز قطعات وجز تام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال 1399 -  تحت شماره داوطلبی
 MOI/99/G-2019/Rebid، را به شرح ذیل اعطا نماید:

لات اول: پروژه تدارک یک قلم ذغال سنگ وچوب درگیران  به شرکت محمد ولی سلیم زوی لمیتد دارنده جواز نمبر های (0101-18556) ،آدرس دهن چمن حضوری، مارکیت، مرکز کابل کابل. با فیات فی کیلو ذغال سنگ (16) افغانی. فی کیلو چوب درگیران (7.5) افغانی، به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ (18،074،448)  افغانی و قیمت مجموعی حد اکثر مبلغ (22،593،060) افغانی.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت امور داخله، ریاست تدارکات آمریت تدارکات اجناس، بلاک 310 ، واقع سرک میدان هوائی مقابل شهرک آریا، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

نوت: داوطلبان می توانند بر علاوه آدرس فوق، شکایات خویش را طی میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، به ایمیل آدرس qadir.nawed.moipd@gmail.com نیز درج نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ - ۱۲:۱۴
Background image

تهیه و تدارک 52 قلم قرطاسیه غیر مطبوع مورد ضرورت وزارت امور داخله

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

سیستیکا

نام . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ - ۷:۴۸
Background image

لات چهارم(ولایت نورستان) پروژۀ تهیه و تدارک 13 قلم حبوبات مورد نیاز وزارت امور داخله

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

. . .

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۹:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دستگاه ردیابی GPS مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مای 1399

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد تا پروژه تهیه و تدارک دستگاه رد یابی(GPS) . . .

Back to tenders