در حدود ۱۶۴ تن  از مجاهدین، به سمت های مختلف معینیت مبارزه با مواد مخدر، گماشته شدند

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۳ - ۱۴:۵۰
dfg

در حدود ۱۶۴ تن  از مجاهدین، به سمت های مختلف معینیت مبارزه با مواد مخدر، گماشته شدند.
از این میان، ۲۷ تن از مجاهدین به بست های عالی رتبه و متباقی به بست های پایین رتبه گماشته و طی مراسم رسمی به همکاران شان معرفی شدند. 
معین مبارزه با مواد مخدر در این مراسم یادآور شد که گزینش این افراد در سمت های گوناگون این معینیت، روند مأموریت مقدس مبارزه با مواد مخدر را تسریع و مؤثر میسازد.