وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه های ذیل :

moi-af
gfhgfhgfh

Publish Date

Closing Date

1-    تهیه و تدارک ۸ قلم وسایل سپورتی مورد نیاز قومندانی عمومی تعلیم و تربیه.
2-    تهیه و تدارک 61 قلم مواد تعلیمی و قرطاسیوی مورد نیاز قومندانی عمومی تعلیم وتربیه.
3-    تهیه و تدارک 116 قلم کتاب های مشهور مختلف دینی مورد نیاز قومندانی عمومی تعلیم و تربیه.
   اشتراک نموده و کاپی شرطنامه های مربوط را از ریاست تدارکات وزارت امور داخله بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی (21 روز تقویمی) به ریاست تدارکات وزارت امورداخله واقع سرک 80 متره میدان هوایی بین المللی کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد و همچنان تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی طبق شرطنامه اخذ میگردد، جلسه آفر گشایی هم زمان باختم میعاد تسلیمی آفر ها در مقر ریاست تدارکات وزارت امور داخله تدویر میگردد. 
نوت : شرطنامه از طرف ریاست تدارکات توزیع میگردد. اگر کدام تفاوت میان شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد متن شرطنامه مدار اعتبار است. 
 

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۳:۴۷
Background image

پروژه امور ترمیمات قطعه غصب زمین قوماندانی امنیه ولایت کابل

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

تضمین آفر

1

پروژه امور ترمیمات قطعه غصب زمین قوماندانی امنیه ولایت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۳:۴۴
Background image

پروژه امور ترمیمات قطعه غصب زمین قوماندانی امنیه ولایت کابل

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

تضمین آفر

1

پروژه امور ترمیمات قطعه غصب زمین قوماندانی امنیه ولایت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۳:۴۲
Background image

پروژه امور ترمیمات قطعه غصب زمین قوماندانی امنیه ولایت کابل

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

تضمین آفر

1

پروژه امور ترمیمات قطعه غصب زمین قوماندانی امنیه ولایت . . .

Back to tenders