اطلاعیه!

moi-af
شسیبسیبسب

به تمامی هموطنان که وسایط شان سال ها باقیداری دارد و از اثر مشکلات اقتصادی نتوانسته اند که باقیداری وسایط خویش را تصفیه نمایند اطلاع داده می شود که اینک یکبار ديگر به باقیداری وسایط شان معافیت منظور گردیده است.
مدت معافیت این دور الی اخیر سال ۱۴۰۲ می باشد.
 بنآ از مالکین و متصرفین موصوف تقاضا می شود تا به ادارات مربوطه ترافیک مراجعه نموده و اسناد وسایط خویش را تمدید نمایند.

معافیت به اساس سه کتګوری ذیل داده می شود:
۱ – معافیت باقیداری از سال ۱۳۹۴ و پایین تر از آن ۱۰۰ فیصد 
۲ – معافیت باقیداری از سال ۱۳۹۵ الی سال ۱۳۹۷ ۹۰ فیصد
۳ – معافیت باقیداری از سال ۱۳۹۸ الی سال ۱۴۰۱ ۸۰ فیصد

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۵ - ۱۱:۳۰
Background image

ابلاغیه ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفائیه!

ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفایه به منظور جلوگیری از وقوع آتش سوزی، حفظ جان، مال و دارایی های شخصی و عامه  از تمام موسسات دولتی و شخصی و هموط

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۵ - ۱۱:۲۵
Background image

ابلاغیه ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفائیه!

ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفایه به منظور جلوگیری از وقوع آتش سوزی، حفظ جان، مال و دارایی های شخصی و عامه  از تمام موسسات دولتی و شخصی و هموط

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۵ - ۱۱:۱۴
Background image

ابلاغیه ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفائیه!

ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفایه به منظور جلوگیری از وقوع آتش سوزی، حفظ جان، مال و دارایی های شخصی و عامه  از تمام موسسات دولتی و شخصی و هموط

بازگشت به اطلاعیه ها