فراغت ۴۲ تن از مدیران پولیس ترافیک از برنامه ارتقاع ظرفیت

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۴ - ۱۲:۳۰
یبسب

سمینار آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت  و مسلکی سازی مدیران پولیس ترافیک مرکز و ولایات کشور که در قوماندانی کالج ارتقای ظرفیت، تدویر یافته بود، امروز طی محفلی با اهدای تصدیق نامه پایان یافت.

محفل که به همین مناسبت در تالار قوماندانی کالج ارتقایی ظرفیت دایر گردیده بود، پاسوال مولوی حسیب الله مختار رییس عمومی پولیس ترافیک، روی خدمت گذاری بهتر برای مردم صحبت نمود و بر رویه نیک با مردم، تاکید ورزید.

مولوی عزیز احمد؛ به نماینده گی از مدیران پولیس ترافیک نیز صحبت کرد و گفت که اندوخته های شانرا در ساحه عمل تطبیق و از رهبری خواست که آموزش های بیشتر را در مسلکی سازی آنان در نظر گیرد.

در این سمینار 42 تن از مدیران مرکز و ولایات که به مدت ده روز آموزش های مسلکی را در بخش ترافیک زیر نظر استادان مجرب قوماندنی کالج ارتقای ظرفیت فرا گرفتند، امروز سند فراغت شانرا بدست آوردند.

تعلیم و تربیه و مسلکی سازی قوای پولیس، یکی از اولویت های مهم رهبری وزارت امور داخله است.