۱۴۶ تن در پیوند به جرایم جنایی بازداشت شدند

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۴ - ۱۴:۱۶
sdf

۱۳۷ تن در پیوند به سرقت، قتل، فریب کاری، کمیشن کاری و فساد اخلاقی طی یک ماه گذشته ازسوی پولیس مبارزه با جرایم جنایی ولایت ننگرهار بازداشت شدند.
از این میان؛ ۳۴ تن در پیوند به قتل، ۶۸ تن در پیوند به سرقت، هشت تن در پیوند به فریب کاری، سه تن در پیوند به فساد اخلاقی و دیگر جرایم جنایی بازداشت گردیده اند.
در همین حال، دها میل سلاح، مهمات و مواد انفجاری از قبیل؛ 47 میل تفنگچه، سه میل سلاح M4، ۹۶ صندوق مواد انفجاری و دیگر سلاح و مهمات سبک و سنگین از سوی نیروهای مبارزه با تروریزم ولایت ننگرهار کشف وضبط  و در پیوند به آن ۹ تن بازداشت گردیده اند.