دستاورد های یک سال پسین نیروهای پولیس ولایت بامیان

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۶:۴۰
سبسبسبس

قوماندانی امنیه ولایت بامیان طی یک سال گذشته به ۴۲ واقعه شامل ۷واقعه قتل، ۶واقعه سرقت وسایط نقلیه،۲۴واقعه سرقت اموال و اشیای منازل ودوکان، ۳واقعه فساداخلاقی، یک واقعه حمل ادویه بیهوشی و یک واقعه شکار پرندگان نایاب رسیدگی و ۸۲ تن را در پیوند به آن بازداشت نموده است. 
همچنان بیش از ۳۰۰ مترمربع زمین از کشت مواد مخدر پاک سازی،۸ باب کارخانه تولید مواد مخدر کشف ،۲۵ مورد خرید و فروش مواد مخدر جلوگیری و ۴۰ در پیوند به آن بازداشت، ۳۷تن از معتادین تداوی و ۳۶تن دیگر تحت درمان قرار دارند.
مدیریت مبارزه با تروریزم قوماندانی امینه این ولایت ۱۸۷۴ فیر مرمی پیکا، ۴۱۶ فیرمرمی دهشکه، ۴۰فیر مرمی یازده تیره و سایر مهمات وتجهیزات نظامی را بدست آورده است. 
همین طور ۲۷۲۱ جلد پاسپورت توزیع گردیده و از درک آن  مبلغ نه میلیون و هفت صدو سی و پنج هزار و دوصدو پنجاه افغانی عاید بدست آمده است. 
همچنان مدیریت ترافیک این ولایت به تعداد۹۰۳جلد لایسنس درایوری برای متقاضیان  توزیع که از درک آن مبلغ  پنج صدو بیست یک هزار و شش صدو دوازده افغانی عاید بدست آمده است.