پیرامون نشر گزارش نادرست در یکی از روزنامه های کشور

moi-af
nmaa

یکی از روزنامه ها مطلبی را به روز شنبه مورخ 28 جوزا نشر نموده است که در مدیریت پاسپورت ولایت غزنی متقاضیان پاسپورت، پول پاسپورت میعاد ده ساله را پرداخت نموده و بجای آن پاسپورت های میعاد پنج سال را دریافت کرده اند. مدیریت پاسپورت ولایت غزنی چند روز پیش اطلاعیه ای را برای کسانی که در ماه های قبل جهت اخذ پاسپورت درخواست داده بودند، پروسه آن را تکمیل و منتظر چاپ پاسپورت های شان بودند نشر کرده و تذکر داده شده است که در کتابچه های پاسپورت ده ساله میعاد تاریخ 5 سال درج و برای آنان توزیع میگردد. یکی از از روزنامه های کشور با عدم دقت از مفهوم این اطلاعیه، آن را با سوی تعبیر و نادرست نشر نموده است. اداره مرکزی پاسپورت نظر به ازدیاد کتابچه های میعاد ده سال، تصمیم گرفت بعد از تاییدی مقامات ذیصالح برای متقاضیان پاسپورت بالای سنین 15 سال، کتابچه های میعاد ده سال را توزیع نماید که این روند از دو ماه به اینطرف جریان دارد. از اینکه متقاضیان ولایتی ماه های قبل در خواست های پاسپورت شان را تکمیل و پول تعرفه را مطابق به پاسپورت پنج سال پرداخت نموده بودند، اداره مرکزی پاسپورت به خاطر عدم انتظار و رسیدگی به درخواست های آنان، خودرا مکلف دانست تا پاسپورت های شان را مطابق به پول پرداخت شده "میعاد 5 سال" توزیع نماید. بنا بر این، اداره مرکزی پاسپورت کتابچه های مخصوص 10 ساله را با درج تاریخ اعتبار مدت 5 سال برای این متقاضیان که نیز شامل ولایت غزنی میشود چاپ و توزیع نموده است که این روزنامه با سوی تعبیر از این روند، خبر نادرست را در این راستا به نشر سپرده است. رهبری ریاست عمومی پاسپورت از چنین رسانه های که دقت را قربانی سرعت میکنند، خواهشمند است تا در نشر و پخش خبر های شان دقت را در نظر داشته باشند تا چنین نشریات نادرست منجر به مغشوش ساختن افکار عامه نگردد.
 

Latest announcements

Sun, Feb 27 2022 3:46 PM
Background image

Ministry of Interior's Notice

Owners of all private and public companies, hotels, national businessmen and other people who use telecommunication system without legal permit/Lic

Sun, Jan 27 2019 2:31 PM
Background image

To All Afghan National Police Forces

Based on article 153 of Afghanistan Constitution and article 415 of Criminal Code, Armed forces and Police are not allow

Back to announcements