۲۰ تن در پیوند به دزدی، جعل پاسپورت و فریب کاری از ۵ ولایت کشور بازداشت شده اند

moi-af
Wed, Sep 28 2022 1:23 PM
sdf

منسوبین فرمادندهی پولیس هرات سه تن را در پیوند به فریب کاری که وسایط  و مواشی مردم را خریداری نموده و مقدار کمی از پول را همرای یک پارچه جعلی صرافی پرداخت و از این طریق در حدود ۱۰ میلیون افغانی از دها شهروند هرات را باخود برده بودند بازداشت کرده اند و همچنان در یک عملیات دیگر شش سارق از مربوطات مختلف شهر هرات توسط پولیس نیز بازداشت شده و از نزد آنان یک میل سلاح بدست آمده است. 
در همین حال، چهار تن در پیوند به جعل پاسپورت از ولسوالی پشتکو ولایت فراه و یک تن در پیوند به دزدی بیش از ۱۰۰ رأس گوسفند از ساحه چهار کرتی این ولایت توسط نیروهای پولیس ملی بازداشت شده اند. 
از سوی هم، مسئولین فرماندهی پولیس ولسوالی "یادی" ولایت ننگرهار چهار سارق را همرا با سلاح دست داشته شان از مربوطات این ولسوالی بازداشت کرده اند.  
همچنان، یک دزد از ولایت نیمروز و یک حمل کننده سلاح غیر قانونی از ولایت تخار همرا با یک میل سلاح و یک قبضه برچه روسی نیز، از سوی منسوبین فرماندهی پولیس تخار بازداشت شده اند.