مشاور هماهنگی و امور ولایات

moi-af
Wed, Sep 28 2022 10:29 AM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مشاور هماهنگی و امور ولایات
بست:    
وزارت یا اداره:
بخش مربوطه:    امور داخله
معین مبارزه با مواد مخدر
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1 (NTA-C1)
گزارشدهی به:    معین مبارزه با موادمخدر
گزارش¬گیر از:    از بخش های مورد نیاز
......................................................................................................................................................
هدف  (خلاصه) وظایف:
ارائه مشوره و همکاری به مقام رهبری معینیت مبارزه با مواد مخدر و قدمه ها جهت اجراء بهتر امور در امر مبارزه با مواد مخدر.
مسئولیت ها و صلاحیت های وظیفوی:
1.    ارائه مشوره و همکاری در تطبیق پلان های استراتیژیک، ارتباطات و هماهنگی به سطح ملی و بین المللی در مطابقت به اهداف و برنامه های اداره در امر مبارزه با مواد مخدر.
2.    ارائه مشوره در تامین ارتباطات مثمر با نهاد های داخلی و خارجی به منظور دونر یابی و اجرای پالیسی های امارت اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه علیه مواد مخدرو
3.    جمع آوری معلومات و گزارشات از واحد های مرکزی و ولایتی به منظور طرح و تدوین فعالیت های بعدی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر.
4.    ارائه مشوره در ترتیب لایحه کاری به بخش های ولایتی و هماهنگی جهت اجراات مواد مخدر.
5.    ارائه مشوره در تطبیق برنامه ها و پلان های ولایتی در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر.
6.    ارائه مشوره و همکاری در تطبیق برنامه های آموزشی.
7.    انجام سایر وظایف که از جانب رهبری معینیت در مطابقت به نیاز اداره سپرده میشود.
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
1.    درجه تحصیل
•    داشتن سند تحصیلی لیسانس در بخش های حقوق عمومی، علوم سیاسی، اداره پالیسی، علوم اجتماعی، اداره تجارت به ماستر ترجیح داده میشود.
•    داشتن مهارت های کمپیوتری
•    توانائی تامین روابط کاری با نهاد های ذیربط
•    تسلط کامل به دو زبان ملی ( پشتو و در ی) و انگلیسی
2.    تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
•    پنج سال تجربه کاری برای لیسانس و سه سال برای ماستر در بخش های فوق الذکر.

..............................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 05/06/1401 الی 16/06/1401 درخواست کاری (CV) خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  بشکل الکترونیکی به ایمیل CivilianHR.office@moi.gov.af ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.