د پالیسۍ او ستراتیژۍ معینیت

د پالیسۍ او ستراتیژۍ معینیت د پولیسیو د ځواکونو په کچه د هغوي د پالیسو د جوړولو او تشکیلاتي تنظیم او پالیسیو جوړونکي بنسټ دي.د ستراتیژۍ د کاري لورو په برخه کې د ستراتیژۍ لوي ریاست او د ستراتیژیکي پلان د تحلیل او ارزونې ریاست دي.

د پالیسۍ د کاري لورو په برخه کې د څیړنیزو پالیسیو لوي ریاست او د تخنیکي او مادي پالیسیو رییس دنده سرته رسوي، د تشکیلاتو په برخه کې د ځواکونو اغیزمنتوب او د اداري تنظیم ریاست او د تشکیلاتو رییس دنده سرته رسوي. د پالیسۍ او ستراتیژۍ معینیت په ۱۳۹۲ کال کې د ملي پولیسو د ځواکونو د ګټورتیا له پاره زیات شمیر پالیس یانې او ستراتیژي ترتیب او جوړی کړی دي چې کولی شو د بیلګې په توګه د هغوي د ځینو نه په لاندې ډول په لنډیز یادونه وکړو:

د جوړ شوي لید لوري (پلان) موخه د افغانستان د ملي پولیسو د لسو کالو د پاره ده تر څو د کورنیو چارو وزارت استراتیژیکې او اوږد مهاله موخې د  پولیسو د پرله پسې پراختیا، او هغه جوړښتونه چې په روان حالت کې د مسولیتونو ، دندو او اړتیاو ته داسې ځواب ووایې چې ملي پولیس لس کاله وروسته شتون ولري په نښه شي تر څو له یو پلوه د کورنیو چارو وزارت مسوولین او منسوبین د هغې پر بنسټ په خپله اړونده کچه موخې او عملیاتي پلانونه جوړ او هغې ته د رسیدلو د پاره هلې ځلې وکړي او له بل لوري د افغانستان خلک د ملي پولیسو راتلونکې نه یو مثبت تصویر ولري دغه لید د دوه کلن تطبیقي یا عملي پلانونو چې ستراتیژۍ او برنامي جزیات دغه لید لوري ته په رسیدلو کې په نظر کې نیول شوي وي ملاتړ وشي ترڅو دغه ملي لید لوري ته رسیدل چې کوم وخت کې اټکل شوي دي ډاډ حاصل شي د دغه لید لوري په جوړلو کې د اعتبار لرونکو لوړو تقنیني اسنادو لکه د افغانستان اساسي قانون، د ملي پراختیا ستراتیژي ، د افغانستان د پولیسو د قانون او د کاري لورو ورکوونکو ډلګیو د وړاندیزونو نه ګټه اخیستل شويده په دې سند کې د هیواد لوړو ګټو، د امنیتي او حکومتوالۍ د اړتیاوو او د افغانستان د خلکو د مشروع غوښتنو په پام کې نیولو ته په کې ځاې ورکړ شوي دي.

په تیر کال کې د کورنیو چارو وزارت د پلان جوړونې او ستراتیژۍ د ګټورتیا په برخه کې د یادونې وړ پرمختګونه شوي دي د کورنیو چارو وزیر د پلان جوړونې او ستراتیژۍ ډایریکیتف چې د کورنیو چارو وزارت د پلان جوړونې ستراتیژۍ د بهیر په برخه کې پوره وضاحت ورکوي د ۱۳۹۲ کال د مرغومي په میاشت کې چې د ۲۰۱۴ کال د فبرورۍ سره سمون لري منظور کړ نوموړې بهیر د پالیسۍ او ستراتیژۍ د معینیت په اډانه کې د استراتیژۍ د لوي ریاست لخوا رهبري کیږي همدا رنګه دا ډایریکتیف د پلان جوړونې ټولې برخې او د معینیتونو او خپلواکو ریاستونو د مسوولیتونو رپورټ ورکولو د زمانې نوملړونو ، فارمټ ، سیستم په ګډون په عملي ډول بیانوي.

د کورنیو چارو وزارت ډایریکتیف د پلان جوړولو د مهمو سندونو جوړښت لکه د ملي پولیسو د ستراتیژۍ او د ملي پلان جوړولو سره مرسته کوي او همدا رنګه د ستراتیژۍ د پلان په پلې کولو کې د کورنیو چارو وزارت سره مرسته کوي د ستراتیژۍ اسناد د کورنیو چارو وزارت په راتلونکو موخو کې د مسوولیتونو د دوو کلونو د لیږد د پړاو په بهیر کې راجوړوي.

د ملي پولیسو د ستراتیژۍ استراتیژیکي موخې:

د کورنیو چارو وزارت د ملي پولیسو ستراتیژي په لنډ ډول ۱۳ استراتیژیکي موخې بیانوي:

 •  په اړتیاو ولاړه د معیاري ښوونې او روزنې وړاندې کول
 • د دندې او مسوولیت سره متناسب سمبالښت او اکمال 
 • د عملیاتي اغیزمندو پلانونو پراختیا او د پولیسو زیانونو ته کمښت ورکول
 • د کورنیو چارو وزارت د پراخ حضور ځواکمنتیا
 • د مسوولیتونو د لیږد د بهیر په اوږدو کې د سیمه ییزو پولیسو ساتل او وروسته په ملي پولیسو کې د هغوي منحلولوته د عملي کولو پړاو او د معیارونو سره سم هغوي په ملي پولیسو کې ورګډول
 • ځاي په ځاي د اصلاحاتو سرته رسول او د کورنیو چارو په وزرات کې د ملکي مهارتونو پیاړوې کول
 • د ولسي پولیسو ځواکمنتیا او د قانون په واکمنۍ کې د خلکو ګډون 
 • د فساد پر وړاندې مبارزه او د شفافیت ټینګښت او حساب ورکولو د پاره د بیلابیلو میکانیزمونو غښتلتیا
 • د ناقانونه وسله والو ډلو نه وسلي اخستل
 • د عدلي ، قضایي او نورو دولتي اورګانونو سره د همغږۍ ځواکمنتیا 
 • په ملي پولیسو ، زندانونو او توقیف ځایونو کې د بشري حقونو د فعالیت ګټورتوب پياوړې کول 
 • د سازمان ورکړل شوو جرمونو، ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه
 • د ملي پولیسو د ژوند د حالت ښه کول 

د ملي پولیسو د ښځینه پرسونل د جلب او جذب د ستراتیژۍ جوړول:

د کورنیو چارو د وزیر د دریو کاري لومړیتوبونو څخه د کورنیو چارو وزارت د وزارت په بیلابیلو کچو کې د ښځو د حضور زیاتوالی دی چې د پالیسۍ او ستراتیژۍ معینیت د دغو مهمو برخو سند جوړ کړي دي چې اوس نه یواځې په لاندنۍ کچه کې ښځې شته بلکې په لوړه کچه هم د هوډ نیونې په دریځ کې ښځي ګډون لري د بیلګې په توګه د ښځو د چارو (جندر) ریاست مقام ته یی د جنرالۍ رتبه ورکړي ده ترڅو وکولی شي د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه په غونډو کې فعال ګډون وکړي د دفتر د ریاست مرستیاله یوه ښځینه ده د لومړي ځل د پاره د کابل د لومړۍ امنیتي حوزې امره یوه ښځینه افسره وټاکل شوه همدا راز د هوايي ډګر د سرحدي قوماندانۍ مرستیاله یوه ښځینه افسره ټاکل شوي ده.

همدا رنګه یاد معینیت په ۱۳۹۲ کال کې یو لړ رهنمودونه ،طرزالعملونه، پلانونه او راپورونه په لاندې ډول ترتیب کړی دی:

 • د سوله ساتو ځواکونو لوي قوماندانۍ ، سرحدي پولیسو او ماليي وزارت سره په تورخم او شیرخان بندرونو کې د سکینرونو په برخه کې د یو ګډ رهنمود جوړول 
 • د مسافرینو د تګ د پاره د نړیوالو عملیاتي معیارونو د طرز المعل جوړول
 • په ملي پولیسو کې د ستراتیژۍ او پلان د پلې کولو کنترول او څارنه د امنیتي چارو ، ادارې ، لوژیستیکي ، عامه ساتنې ، نشه یي توکو معینیتونو او د ښوونې او روزنې په لویه قوماندانۍ کې دغه بهیر په ګوته کول 
 • د کورنیو چارو وزارت د اړتیاوو جوتول 
 • د بهرنیانو نه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسوولیتونو د لیږد د پړاو نه مخکې د ملي پولیسو د حالت په برخه کې د راپورونه برابرول، د هیواد د روان حالت څیړنه د شتو ګواښونو او په ملي پولیسو باندې د خالي شوو سیمو اغیزې 
 • د ملي پولیسو د لس کلن لید لوري (پلان) د موخو د پلی کولو په غرض د دوه کلن پلان د زیاتولو ترتیب
 • په ټاکنو کې د ملي پولیسو د دندو په اړه د پالیسۍ جوړول 
 • د کورنیو چارو په وزارت کې د ښځو او کوچنیانو په وړاندې د تاوتریخوالې د پیښو د مخنیوی  د پالیسۍ ترتیب 
 • د خلکو سره د پولیسو د چلند په اړه د پالیسۍ جوړول 
 • د نشه یي توکو سره د مبارزې د پاره د لابراتوارنو د کاري طرزالعمل جوړول 
 • د نشه یي توکو د معینیت د عملیاتونو د پلان جوړولو ځانګړې پالیسۍ ترتیب
 • د نشه یي توکو معینیت د کشف او استخاباراتو د ځانګړې پالیسۍ ترتیب
 • د نشه یی توکو معینیت د درکونو د پړاو په اوږدو کې د ضبط د طرزالعمل ترتیب 
 • د بحرانې پیښو د راپور ورکولو د طرزالعمل ترتیب
 • په پیښو کې د پراختیا د راپور ورکولو د طرزالعمل ترتیب 
 • د عامه ساتنې او تصدۍ د معینیت د لوژیستیک د ځانګړې پالیسۍ ترتیب 
 • په زندانونو او توقیف ځایونو کې د رواني او روغتیايي چارو د طرزالعمل ترتیب 
 • په زندانونو کې د کسب او بوختیاوود زمیني د جوړولو د  پاره د صنعتي پراختیا د پالیسۍ ترتیب
 • د بندیانو د پیښو د بررسۍ او طبقه بندۍ د پالیسۍ ترتیب
 • د سیمه ییزو پولیسو د پالیسۍ ترتیب
 • په ټاکنو کې د ملي پولیسو د دندو د پالیسۍ ترتیب
 • دکورنیو چارو وزارت او ټولنې په کچه د ښځو او کوچنیانو د زور زیاتی په وړاندې د پالیسۍ جوړول
 • د خلکو سره د پولیسو د چلند د پاره د پالیسۍ جوړول
 • د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د لابراتوارونو د طرزالعمل ترتیب
 • د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت د عملیاتو د ځانګړې پلان جوړونې ترتیب 
 • د نشه یي توکو د مبارزې په وړاندې د معینیت د کشف او استخباراتو ځانګړې پالیسۍ جوړول
 • د نشه یي توکو د معینیت د ښوونې او روزنې د ځانګړې پالیسۍ ترتیب
 • د نشه یي توکو د معینیت د (کمرې) وسلي د ساتنې او څارنې د ځانګړې پالیسۍ جوړول 
 • د نشه یي توکو د مبارزې په وړاندې د معینیت د مدارکو د پړاوونود سرته رسولو ضبط طرزالعمل جوړول 
 • د بحراني پیښو د راپور د ورکولو د طرزالعمل ترتیب
 • د پیښې د پراختیا په اړه د راپور وروکولو طرزالعمل ترتیب 
 • د عامه ساتنې امنیتي تصویر د معینیت ځانګړې لوژستیکي پالیسۍ ترتیب
 • په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ځانګړو روغتیايي او رواني پالیسۍ ترتیب
 • په زندانونو او توقیف ځایونو کې د امنیتي پالیسو جوړول 
 • په زندانونو کې د بوختیاوو او صنعتي پراختیا د پاره پالیسۍ ترتیب
 • د محبوسینو د پیښو د څیړلو او رسیدلو طبقه بندۍ پالیسۍ ترتیب
 • د سیمه ییزو پولیسو د پالیسۍ ترتیب
 • د ملي پولیسو د دندو په لومړیو ۷۲ ساعتونو کې د نیونې د پالیسۍ ترتیب
 • د جرمونو د څیړولو د رول د پالیسۍ ترتیب 
 • د ملي پولیسو د بشر خوښونکي ښوونې پالیسۍ ترتیب
 • د محل د بررسۍ د پیښې د پالیسۍ جوړول 
 • د چاودیدونکو توکو د شنډولو د پالیسۍ ترتیب
 • د پولیسو د لیږدیدونکو واسطو نه د ګټې اخستنې د پالیسۍ ترتیب
 • د کورنیو چارو وزارت د (SSMI) په هغو سیمنارونو او د کمپیوټر د زدکړې په کورسونو کې چې د استراتیژۍ په برخه کې جوړیږي د ادارې د پرسونل ګډون کول
 • د ادارې د استازو ګډون د استراتیژۍ او پلان جوړونې په سمینارونو کې 
 • په ایګرز کمپ کې د تحقیقاتي پالیسۍ د لوي رییس لخوا د پالیسۍ د لوي ریاست د کړونو وړاندې کول 
 • د استراتیژیک مدیریت د ارزیابۍ پروژې پوره کیدل د بلخ، سمنګان ولایتونو او د زونونو د سرحدي قوماندانانو او عامه امن او نظم د قوماندانانو په ګډون او هم د هغو مشاورینو  (SSMI) د کورنیو چارو وزارت سره د مرسته کوونکو پروژو
 • ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ کلونو کې د مرسته کوونکو پروژو (SSMI) د پلان ترتیب