۳۵۰۰ عراده وسایط مختلف النوع  از وجود شیشه های سیاه در مرکز  و ولایات پاکسازی گردیده است.

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۱۱:۲۲
sfsfsf

نیروهای پولیس امن عامه وزارت امور داخله ۳۵۰۰ عراده وسایط مختلف النوع  را از وجود شیشه های سیاه در مرکز  و ولایات پاکسازی نمودند. 

این نیروها  بعد از فرمان امیرالمؤمنین  حفظه الله تا اکنون به تعداد ۳۵۰۰ عراده وسایط مختلف النوع را از وجود شیشه های سیاه پاکسازی نموده و این روند همچنان جهت تامین امنیت در کشور ادامه دارد. 

مردم ازین اقدام  نیروهای پولیس امن عامه قدردانی نموده می‌گویند که پاکسازی شیشه های سیاه وسایط درکشور از سطح جرایم مانند سرقت ،اختطاف، وسایر مورد جلوگیری خواهد کرد زیراکه درگذشته وسایط شیشه سیاه از یک طرف باعث نا امنی شده بود و از طرف دیگر نظم عامه را در کشور اخلال نموده بود .