۳۳ تن در پیوند به جرایم جنایی بازداشت شدند

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۳۰ - ۱۱:۳۶
صفصلفسل

۳۳ تن در پیوند به سرقت، قتل، آزار و ازیت و قمار بازی از ولایت های کابل، هرات، تخار، بدخشان، فراه، غزنی، خوست، نورستان و سرپل بازداشت شدند.
منسوبین پولیس مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه ولایت کابل ۱۰ دزد حرفوی و ۹ تن دیگر را در پیوند به قمار بازی از مربوطات ناحیه یازدهم شهرکابل با همکاری مردم بازداشت نموده اند.
درهمین حال، پنج تن در پیوند به سرقت و یک تن دیگر در پیوند به قتل همسرش از مربوطات ولسوالی های انجیل، پشتون زرغون و ساحه شیدایی ولایت هرات، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از نزد آنان دو میل سلاح کلا شینکوف، یک میل تفنگچه و مقداری لوازم سرقت شده نیز بدست آمده است. 
از سوی هم، نیروهای امنیتی دو تن را در پیوند به قتل از ولایت های بدخشان و نورستان و دو تن دیگر را در پیوند به آزار و ازیت با استفاده از اسلحه دست داشته شان از مربوطات ناحیه چهارم شهر تالقان مرکز ولایت تخار بازداشت نموده اند. 
همچنان، چهار تن در پیوند به سرقت از ولایت های فراه، غزنی، خوست و سرپل نیز از سوی منسوبین پولیس مبارزه با جرایم جنایی بازداشت گردیده اند.