نیروهای امنیتی در پی دو عملیات جداگانه‌ای مقداری مهمات جنگی و تجهیزات نظامی را از کندز و غزنی کشف و ضبط نمودند

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ - ۱۰:۲۵
df

نیروهای امنیتی در پی دو عملیات جداگانه‌ای مقداری مهمات جنگی و تجهیزات نظامی را از کندز و غزنی کشف و ضبط نمودند

مهمات جنگی کشف و ضبط شده در کندز شامل چندین فیر راکت و هاوان میباشند.
از سوی دیگر، چندین قاب دوربین همراه با تجهیزات نظامی نیز در غزنی کشف و ضبط گردیده است.