ابلاغیه وزارت امورداخله درپیوند به منع داد وستد اسعار خارجی درمعاملات

moi-af
aa

ابلاغیه وزارت امورداخله درپیوند به منع داد وستد اسعار خارجی درمعاملات
به اساس فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان، خرید وفروش زمین، خانه، دوکان، مارکیت، سرای، آپارتمان، وسایل، وسایط، کرایه و گروی به اساس اسعارخارجی قطعآ منع می باشد.
وزارت امورداخله به منظور تطبیق فیصله کابینه، به تمامی قوماندانی های امنیه ولایت ها و نهاد های کشفی هدایت می دهد تا ازچنین موارد به گونه دوامدار نظارت وجدآ جلوگیری نمایند.
درصورت تخلف، با متخلفین طبق شریعت و قانون برخورد جدی صورت خواهند گرفت.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۰:۸
Background image

اطلاعیه قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

به اطلاع داوطلبان واجدین شرایط شمولیت در پوهنځی های مختلف قوماندانی عمومی اکادمی پولیس که قبلاً معاینات فزیکی را موفقانه سپری نموده و فورمه اداره م

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۱۴:۴۷
Background image

اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس!

به تعقیب اطلاعیه قبلی، یکبار دیگر به سمع علاقمندان رسانیده میشود:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۱۴:۴۴
Background image

اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس!

به تعقیب اطلاعیه قبلی، یکبار دیگر به سمع علاقمندان رسانیده میشود:

بازگشت به اطلاعیه ها