Department of Police Support and Care

moi-af

ریاست حمایت و وارسی از پولیس

ریاست حمایت و وارسی پولیس به عنوان یکی از نهادهای ذیربط وزارت امور داخله مسئولیت حمایت، رسیدگی و وارسی از پولیس ملی و خانواده‌های آنان را بر عهده دارد. این ریاست به حمایت شخص وزیر داخله متعهد است تا با ایجاد تسهیلات و اصلاحات در حوزه کاری پولیس ملی و حمایت پایدار از خانواده‌های پولیس گام بردارد. اهداف اساسی ما در این ریاست حمایت همه جانبه، تشویق نیروهای پولیس ملی، تقویت روحیه و انگیزه‌دهی به تمامی نیروهای پولیس در سرتاسر کشور است.
ریاست حمایت و وارسی از پولیس بطور مشخص در ساحات ذیل فعالیت نموده و خدمات مرتبط و فراگیر را  در عرصه‌های مختلف عرضه می‌دارد:

بخش‌های مورد پوشش
خانواده‌های پولیس ملی
ورثه شهدای پولیس
معلولین
مفقودین
اسرا 

خدمات 
خدمات تحصیلی و تعلیمی برای خانواده‌های پولیس
خدمات صحی
خدمات کاریابی و اشتغال‌زایی
خدمات اکرامیه، امتیازات زمین برای ورثه شهدا و معلولین پولیس (برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید)
خدمات حقوقی و حمایوی برای خانواده‌های پولیس
خدمات کمک‌های مالی
سایر خدمات 

دست آورد ها در ۶ ماه اخیر:
تدوین استراتیژی انکشافی چهار ساله برای حمایت و وارسی از پولیس 
ایجاد مرکز حمایت پولیس برای رسیدگی هرچه بهتر و مسلکی‌تر به مشکلات پولیس و خانواده‌های آنان
تصفیه و پاک‌سازی اسناد بیش از ۴۱ هزار ورثه شهدای پولیس ملی
طرح و تدوین طرزالعمل‌های مدیریت امور شهدا و انتقال آن، مفقودین‌، معلولین و اسرای پولیس
ایجاد و ترتیب دیتابیس کامل اسرای فعلی و قبلی پولیس ملی
ارزیابی و بررسی عمومی کارکرد و فعالیت‌های شش ماهه ریاست، شناسایی نقاط قوت/ ضعف و تدوین راهکارهای اصلاحی

وزارت امور داخله و ریاست حمایت و وارسی از پولیس رسیدگی به امور ورثه محترم شهدا و خانواده‌های پولیس ملی را در اولویت کاری خویش قرار داده است. بدینوسیله از بازماندگان شهدا و خانواده‌های پولیس ملی خواهشمندیم تا در صورت بروز هر گونه مشکل در طی مراحل اسناد قانونی‌شان به شماره‌های زیر تماس گرفته و مشکلات/ شکایات خود را در مرکز و ولایات با مسئولین شریک سازند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

شماره های تماس:
شماره های تماس :
شماره تماس رییس ریاست حمایت و وارسی از پولیس : 0787605900
شماره تماس معاون ریاست حمایت و وارسی از پولیس : 0791205580
شماره تماس ریاست مطبوعات و روابط عامه: 0202102945
شماره تماس ریاست پیژنتون: 0202200162
شماره تماس ریاست تفتیش: 0202200162    
شماره تماس ریاست استخبارات: 0202312352
شماره تماس ریاست مبارزه با جرایم: 0202210168

 

Latest announcements

Sun, Jan 27 2019 2:31 PM
Background image

To All Afghan National Police Forces

Based on article 153 of Afghanistan Constitution and article 415 of Criminal Code, Armed forces and Police are not allow

Thu, Nov 29 2018 12:33 PM
Background image

 Department of Police Support and Care

ریاست حمایت و وارسی از پولیس

Back to announcements