الحاج مولوی عبدالله مختار معین امور تامیناتی وزارت امور داخله با مولوی عبدالحکیم مبارک قوماندان امنیه ولایت هلمند در دفتر کارش دیدار کرد.

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۴:۳
zczczcz

الحاج مولوی عبدالله مختار معین امور تامیناتی وزارت امور داخله با مولوی عبدالحکیم مبارک قوماندان امنیه ولایت هلمند در دفتر کارش دیدار کرد.
در این دیدار قوماندان امنیه ولایت هلمند در باره مشکلات تامیناتی این ولایت به معین امور تامیناتی معلومات ارایه نمود.
سپس آقای مختار به قوماندان امنیه آن ولایت  جهت  حل مشکلات شان وعده هر نوع همکاری را سپرد.