اطلاعیه ریاست پاسپورت

moi-af
سلسلس

هموطنان گرامی بخاطر جلوگیری از بی نظمی در روند ارایه خدمات پاسپورت، از آوردن عرایض جلوگیری و از طریق آنلاین برای بدست آوردن پاسپورت ثبت نام نمایید.
اداره مرکزی پاسپورت به هدف بهبود نظم در روند عرضه خدمات، مبارزه با فساد و قطع بازار کمیشنکاران و فریبکاران، و همچنان به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان پاسپورت، عرضه خدمات پاسپورت را از مدتی به اینسو، از طریق سیستم آنلاین آغاز نموده است.
این اداره بار ها از طریق سایت های خبری وزارت امور داخله و صفحه اجتماعی ریاست پاسپورت به سمع مردم شریف افغانستان رسانیده است که سیستم خدمات آنلاین پاسپورت فعال میباشد و هر متقاضی میتواند با خانه پری فورم از طریق آنلاین، پاسپورت به دست بیاورد. این امر سبب میشود که از بروز فساد جلوگیری و خدمات توزیع پاسپورت بگونه شفاف و ضمنا با سهولت های لازم برای متقاضیان صورت گیرد. 
در برخی موارد شنیده شده است که شماری از متقاضیان در بدل پرداخت هزینه هنگفت برای کمیشنکاران، پاسپورت به دست آورده اند. باید تذکر داد که اینگونه پاسپورت ها از اداره مرکزی پاسپورت صادر و توزیع نگردیده و کسانی که چنین پاسپورت ها را به دست آورده اند، از طریق افراد جعل‌کار، سودجو و  فریبکار برای شان داده شده است. 
 اکنون دامن فساد از اداره مرکزی پاسپورت برچیده شده و آنعده از کسانی که در بدل پول پاسپورت میگیرند، اینگونه پاسپورت ها جعلی بوده و هیچ ثبت و راجستر در اداره مرکزی پاسپورت نمی‌باشند.
با و جودی که در سه ماه اخیر بیشتر از 100 تن جعل‌کاران و کمیشن‌کاران در بخش پاسپورت، از سوی مسوولین کشفی شناسایی و بازداشت شده اند، با آنهم تعدادی هستند که با ترفند های مختلف برای شماری از مردم در بدل پول پاسپورت جعلی توزیع می‌نمایند.
اداره مرکزی پاسپورت اطمینان میدهد که با استخدام تیمی از ماموران کشفی در سطح شهر کابل، متباقی افراد جل‌کار و سودجو را که از مردم با توزیع پاسپورت های جعلی پول میگیرند، شناسایی و بازداشت نمایند.
اداره پاسپورت به منظور رسیدگی بهتر برای متقاضیان در نظر دارد که به زودی ظرفیت توزیع آنلاین را بالا ببرد تا متقاضیان که از طریق آنلاین ثبت نام مینمایند، بتوانند به زودی پاسپورت های شان را به دست بیاورند.
رهبری ریاست عمومی پاسپورت یکبار دیگر از هموطنان گرامی میخواهد که با ورقه عرض جهت اخذ پاسپورت به این اداره مراجعه نکنند تا از بی نظمی در روند عرضه خدمات، جلوگیری صورت گیرد.
هر هموطن گرامی در صورت نیاز به پاسپورت، از طریق آنلاین ثبت نام نماید و پاسپورت خویش را با سهولت و بدون پرداخت هزینه اضافی برای افراد سودجو، بدست بیاورند.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ - ۲۱:۴۵
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی پاسپورت پیرامون توزیع پاسپورت مثنی

اطلاعیه ریاست عمومی پاسپورت پیرامون توزیع پاسپورت مثنی
چهار شنبه، 5 محرم، 1444

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۵ - ۱۳:۴۱
Background image

اطلاعیه ریاست پاسپورت

قابل توجه هموطنان گرامی؛

بازگشت به اطلاعیه ها