بیوگرافی محترم ویس احمد برمک، سرپرست وزارت امور داخله

محترم  ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۵۱ درولسوالی رخه ولایت پنجشیر به دنیا آمد، تعلیمات ابتدایی و ثانوی خویش‌را در مکتب سیدالناصری و دوره لیسه را در لیسه نادریه کابل به اتمام رسانیده اند.

موصوف بعد از اتمام دوره لسانس در رشته مهندسی پوهنځی انجنیری دانشگاه کابل، دوره ماستری خویش را در رشته مطالعات توسعه‌یی، دربخش مطالعات شرقی و افریقایی پوهنتون لندن موفقانه به پایان رسانید.


بیشتر

آخرین اخبار

بیشتر

برنامه پولیس ملی برای آگاهی عامه