عکس ها و مقالات ویژه

مختصری از زندگی نامه محترم محمد عمر داودزی

محترم محمد عمر داوودزی به تاریخ ۲۰ میزان سال ۱۳۳۶ خورشیدی در یک خانواده متد ین و نخبه در ولسوالی قره باغ ولایت   کابل دیده به جهان گشود. نقش اجتماعی و اعتماد مردم، وجود افراد تحصیلکرده و روحیه نخبه گرایی در خانواده ایشان، همواره زمینه ساز حضور فعال این خانواده در موقعیت های کلیدی سیستم اداری ، سیا سی و قضایی کشور بوده است ، ایشان از همان ابتدا با جامعه سنتی و قبیله ای کشور و اقتصاد روستایی و کشاورزی آشنا می گردد. مکتب ابتدائیه و متوسطه را در محل زندگی خویش به پایان می رساند.

بیشتر

درباره اخبار و خبرنامه ها

آخرین اخبار

بیشتر

برنامه پولیس ملی با مردم